Protetické ošetření

Ve stavu kdy došlo k výraznému oslabení zubu, nebo jeho ztrátě, je možné tento zub doplnit.

Současný trend protetického ošetření směřuje k fixnímu (nesnímatelnému) řešení, které je velmi dobře přijímáno a téměř dokonale pacienta rehabilituje.

V případě fixních zubních náhrad Vám nabízíme možnost zhotovení části korunky, korunky, nebo můstku.

Ze snímatelných náhrad zhotovujeme částeční nebo snímatelnou zubní náhradu.