ABOUT US

We treat patients of all ages and do so in a warm and welcoming environment. Each patient is treated individually and with understanding . The practice is focused on preventive dentistry which includes regular check ups . cleaning and X-rays

We are committed to providing our patients with the highest quality dental care in the same warm, caring, and professional manner we would extend to members of our own family.

We offer a wide range of dental services, including preventive, cosmetic, restorative and reconstructive dentistry.

MDDr. Michaela Pančíková ( Hricová )

zubní lékař - momentálně na mateřské dovolené

Absolvent zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v roku  2012.

Dosavádní praxe:

2015 Rožadent sro

2013-2015 Privátní praxe MUDr. Kojetínské

2012-2013 Privátní praxe MUDr. Kříže

2006-2009 Curaden Slovakia s.r.o. instruktor orálního zdraví

Absolvovaná školení :

2017- Curriculum implantologie  (2017- 2019)

2017- Plastická chirurgie parodontu ( J. Streblov)

2016 -Adhezivní propedeutika ( L.Gregor)

2016 -Pražské dentální dny

2016- Endodoncie prakticky I,II ( MUDr. Daniel Černý)

2015- Endodoncie I.II  ( MUDr. Daniel Černý)

2015- Fotokompozitní výplně 2 ( MUDr. Daniel Černý)

2015- Adhesivní rekonstrukce chrupu (Prof., Dr. med.dent. Roland Frankenberger)

2015- Praktická endodoncie v kostce ( MUDr. Jan Prouza)

2015 – Keramické fasety jako nejspolehlivější zubní náhrada ( MUDr. Petr Hajný)

2014- Dental summit

2013- Kofferdam, snadno a rychle ( MUDr. Ott)

2012- Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová endodoncie ( MUDr. Nožička)

2011- Stomatologické dny, Košice

2010- Stomatologické dny, Košice